top of page

Zihinsel Engelli Çocuklar için Grup Terapileri Neden Önemlidir?

Engelli çocuklarımızın, sosyal ortamlara alışamamaları ve topluma uyum sağlamakta zorlanmaları, yaşadıkları en büyük zorluklar arasındadır. Özel gereksinimi olan çocuklarımızın yaşlarına, gereksinim derecelerine ve gelişim seviyelerine göre belirlenen dört veya altı kişilik gruplarla yapılan çalışmalarda çocuklarımızın bu zorlukları aşması hedeflenmektedir.


Grup eğitiminin içeriği eğitim döneminin başlangıcında oluşturulur. Çocukların ortak gereksinimleri doğrultusunda aylık çalışma programı belirlenir. Eğitim içeriği oluşturulurken çocukların bireysel özellikleri ve bireysel eğitim programları (BEP) dikkate alınır.


Öte yandan; çocuğun grup eğitimine hazır oluşu veya farklı bir şekilde grup eğitimine katılması gerekliliği gibi durumlar için gerekli uygun koşullar, çocuğun bireysel öğretmeniyle ve aile ile yapılan ortak görüşmeler sonucunda birlikte değerlendirilerek bir sonuca varılır.

Çocuk eğer bir kreş veya okula devam ediyorsa, grup eğitiminde toplanan veriler doğrultusunda çocuğun devam ettiği okul ile işbirliği sağlanarak, daha sağlıklı bir ilerleyiş kaydedilebilir. Böylece, çocuğun okuldaki davranış problemleri daha kolay azaltılmakta, olumlu davranışları görülerek çocuğun kendine güven duyması sağlanmaktadır. Bu şekilde çalışmaların ortak yürütülmesi aileyi ve öğrenciyi rahatlatacaktır.


Grup eğitimi, çocukların bireysel eğitimde aldıkları eğitime ek olarak sosyal becerilerinin gelişmesini ve uyum problemi yaşayan çocukların bu problemlerini minimuma indirmeye yönelik olarak gelişim alanlarının desteklenmesini sağlar.


Genellikle aileler grup terapilerine çok inanmamaktadır. Ancak aslında, grup terapileri zihinsel engelli çocukların diğer çocuklardan model alarak öğrenmelerini destekleyen çok değerli bir terapidir. Çocuklar, birlikte geçirecekleri vakitte ortak faaliyetlerin içerisinde bulunarak, sosyal olmayı öğrenirler. Aynı ortamda bulunan zihinsel engelli çocuklar, grupta yer alan çocuklar ile birlikte hayal güçlerini, iletişim becerilerini geliştirirler, Müzik, resim, drama gibi sanat aktiviteleri ve farklı spor aktivitelerini birlikte yaşayarak ve eğlenerek gerçekleştirirken, hem sakinleşir hem de kendilerini daha iyi ifade ederler.


Böylece çocuklar;

· Özgüvenini geliştirir,

· Sosyal davranışlar kazanır.

· Toplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya alışır.

· Özbakım becerilerini geliştirir,

· Yapacağı işin sorumluluğunu almayı (tamamlama ve takip) öğrenir,

· Komut alma ve sıra almayı öğrenir


Drama gibi oyunlarda bakkal, manav, doktor, hemşire gibi rollere bürünüler. Bu rollerin gerektirdiği görevleri yaparken sorumluluk üstlenmeleri ve birbirleri ile iletişim kurmaları zihin gelişimleri ve hayal güçleri için çok önemlidir.


Grup eğitimlerinde, zihinsel engelli çocukların ince motor gelişimlerini destekleyen elişi etkinlikleri de yapılır. Ayrıca; grup olarak birlikte hareket etmek, grup kurallarına uymak çocuğun ileride içerisinde bulunacağı diğer sosyal ortamları yadırgamaması ve bu ortamlara daha kolay adapte olabilmesi adına oldukça önemlidir. Grup etkinliklerinde çocuklar yaratıcı fikirleri somutlaştırma becerisini görür. Bu etkinliklerde çocuğa müdahale etmeden, ancak kontrollü şekilde renk, sayı, nitelik ve nicelik kavramlarını birbirlerinden öğrenmelerini teşvik edici eğitimler düzenlenir.


Birlikte oynanan oyunlarda diğer çocukları görmeleri, tanımaları, ortak materyalleri, etkinliği ve zamanı paylaşmayı öğrenmeleri onların toplum içerisinde de daha rahat hareket etmelerini destekler.


 

Diğer Yazılar


Comments


bottom of page