top of page

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir? Hangi Durumlarda Uygulanır?

Duyu bütünleme terapisi, çocukların hareket kabiliyetini arttırmayı ve davranışlarındaki eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır.


Farklı uyaranların bulunduğu bir odada; dikkat eksikliği bulunan çocuklar için dikkatlerini belirli bir noktaya toplamalarının sağlandığı farklı duyu bütünleme terapi uygulamaları yapılır. Hareket problemleri yaşayan çocuklar için ise salıncaklar ile bedensel koordinasyon ve odaklanma eksikliklerini giderici uygulamalar yapılmaktadır.


Çocukların öğrenme ve davranış sorunlarının çözümü için verilen eğitimlerin sıklığı haftada 1 gün 45 dakikadan başlar, çocuğun ihtiyacına göre artırılabilir ve uzmanların çocuğun istenilen düzeye geldiğine dair kanaat getirmesiyle sonlandırılır.


Duyu bütünleme, çevremizle olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir şekilde kullanabilmemiz için çevremizden gelen bir takım uyaranlara yönelik olarak vücudumuzdaki duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir.


Duyu bütünleme tedavisine başlamadan önce çocukların hangi duyularında eksiklik olduğunun tanımlanıp, eksik olan duyuya yönelik olarak duyu bütünleme odasında çeşitli uyaranlar ile destek verilir.


Çocuklarda; bulunduğu ortama uyumsuzluklar, davranış problemleri, motor gerilik, sürekli ağlama, seslere aşırı veya az duyarlılık, öğrenme problemleri, hiperaktivite problemleri veya sınıftaki eğitiminden verim alamama problemleri gibi çeşitli sorunlar gözlemlenebilir. Duyu bütünleme terapisi ile bu tür sorunları azaltmak için çocuğa dışarıdan duygusal uyarı verilip, duyuların organize olması ve organize olan çocuğun uyarana yönelik aktif cevap vermesi sağlanır. bu sayede çocuğun çevresiyle sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine yönelik pozitif katkı sağlanmış olur.


1. Denge (Vestibular) Duyusu İncelenen Çocuklarda

Çocuk az duyarlı ise;

Denge sisteminin geliştirilmesine yardımcı olacak biçimde etkinlikler düzenleyin. (Örneğin; salıncak, tahterevalli veya atlıkarınca benzeri oyuncaklar ile tedavi uygulanabilir.)

Çocuk çok duyarlı ise;

Etkinlikler küçük adımlara bölünür ve görsel ipuçları kullanılır.


2. Vücut Farkındalığına (Propriosepsiyon) Yönelik Duyusu İncelenen Çocuklarda

Çocuk az duyarlı ise;

Odada sınırların belirlendiği ve çocuğun bu sınırlar ile ilgili farkındalığını artırıcı uygulamalar yapılır.

Çocuk çok duyarlı ise;

İpe boncuk ya da makara dizmek gibi etkinlikler yaptırılır. Bu suretle ince motor becerilerinin gelişimine de katkı sağlanmış olunur.


3. Koklama Duyusuna Yönelik Duyusu İncelenen Çocuklarda

Çocuk az duyarlı ise;

Keskin kokulu olan ürünler ödül olarak kullanılabilir ve bu suretle çocuğun baskın kokusu olan uygunsuz nesnelerden (çöp ve dışkı benzeri) uzak tutulması sağlanabilir

Çocuk çok duyarlı ise;

Evde kullanılan deterjan ya da şampuanın kokusuz olmasına özen gösterilmesi gerekir ve parfüm sürmekten kaçınmak gerekir.


4. Görme Duyusuna Yönelik Duyusu İncelenen Çocuklarda

Çocuk çok duyarlı ise;

Floresan ışığı yerine pastel tonda ışık veren ampül kullanılması, çocuğun güneş gözlüğü kullanmaya teşvik edilmesi ve bulunulan ortamda ışığı bloke etmek amacıyla perde ve güneşlik kullanılması faydalı olur.


5. Duyma Duyusuna Yönelik Duyusu İncelenen Çocuklarda

Müzik Terapisi, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sıkça kullanılan ve faydası olduğuna inanılan bir yöntemdir. Müzik terapisi çocuklara iletişim kurma, etkileşime girme ve kendilerini ifade etme konularında eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

Çocuk çok duyarlı ise;

Dışarıdan gelen sesleri azaltmak için kapı ve pencereleri kapalı tutulması,

Kalabalık ve gürültülü ortamlara girmeden önce çocuğun önceden haberdar edilmesi ve hatta çocuğun kulak tıkacı kullanmaya teşvik edilmesi oldukça faydalı olur.


6. Dokunma Duyusuna Yönelik Duyusu İncelenen Çocuklarda

Çocuk az duyarlı ise;

Çocuğun üzerine ağır bir battaniye veya yorgan örtebilirsiniz.

Çocuğu, uyku tulumunun içerisine girmeye teşvik edebilirsiniz.


Çocuk çok duyarlı ise;

Çocuğunuza dokunmanız gerekiyorsa onu önceden haberdar edin ve temas etmek üzere çocuğa önden yaklaşmaya özen gösterin.


Kucaklamanın onun için rahatlatıcı olmaktan ziyade acı verici olabileceğini unutmayın.


Çocuğa farklı dokuda nesneler sunabilirsiniz. Çocuğa tanıtacağınız bu nesneleri saklayabileceğiniz bir kutu oluşturun ve çocuğun bu kutudan nesneleri kendisinin seçmesini ve eline almasını teşvik edici yönergeler ile oyunlar oynayın.

Çocuğun kendi saçını taramasına, kendi başına yıkanmasına imkan verin ve bu sayede kendi hassasiyetini kırabilmesine ön ayak olun. 

"Diğer Yazılar"

Komentarze


bottom of page