top of page

Otizm Nasıl Tedavi Edilir?

Günümüzde henüz otizmi engelleyecek bir tedavi yöntemi bulunabilmiş değildir. Herhangi bir tedavi aradığınızda, her zaman bilginin kaynağını araştırın ve bilimsel olarak uygun olup olmadığına bakın. Bir tedavinin kullanılabilmesi için, bilimsel olarak kontrol edilip onaylanmış olması gerekmektedir. Bireysel olarak başarılı olduğunu iddia eden istisnai çalışmaların peşinde koşmayın. Diğer taraftan, otizmi çocukluk aşılarına bağlayan hikâyelere karşı toplumsal ilgi halen devam etmektedir. Ancak, bu konuda çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen bu bilgiyi doğrulayan herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır. Eğer çocuğunuzun aşılarını yaptırmazsanız, hem çocuğunuzu hem de diğerlerini tehlikeye atabileceğiniz olasılığını lütfen unutmayın.

Otizm rahatsızlığı tanısı sonrası, aile otizm ile ilgili bilgilendirilir ve çocuk en kısa zamanda uygun eğitim programına yönlendirilir. Günümüzde uygulamalı davranış analizi en etkili eğitim olarak görülmektedir.

Bilimsel olarak otizmde etkinliği gösterilmiştir. Bireysel eğitimin yanı sıra uygun yaşta dil ve konuşma eğitimi ve duyu bütünleme terapisi önerilen yöntemler arasındadır. Ailenin, eğitim programına katılması ve çocuğu eğitim dışındaki zamanlarda da sosyal-duygusal alanda desteklemesi oldukça önemlidir.

Otizm’ in temel belirtilerine etkili bir ilaç tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak otizmli çocukların bir kısmında dikkat eksikliği, davranış sorunları, uyku problemleri, öfke kontrolünde problemler nedeniyle ilaç tedavisi gerekli olabilir.
Otizm tedavisinin yıllar boyunca devam etmesi gerekir, bu nedenle ailenin otizm konusunda bilgilenmesi son derece önemlidir. Az sayıda olguda kısa süreli ve erken başlanan eğitimle tanının tamamen yok olduğu saptanmıştır. Otizmli bireylerin büyük kısmında ise uzun yıllar eğitimin devam etmesi gerekmektedir. Çocuğun zekasının normal olması, belirtilerin hafif olması ve 6 yaştan önce konuşma becerisinin gelişmesi iyi prognostik belirleyicilerdir. Bilimsel çalışmalarda diyet tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, ağır metalden arındırma ve nörofeedback gibi yöntemlerin etkinliğinin olmadığı saptanmıştır.

Son dönemde yeni çalışmalar otizm nasıl tedavi edilir sorusuna yanıt vermektedir. Bu bağlamda Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) tedavi yönteminin etkinliği araştırılmaktadır. Bu araştırmanın sonucu otizm nasıl tedavi edilir sorusuna bir ışık tutacaktır.

Otizm’de en önemli eşik erken tanıdır. Hemen sonrasında yapılması gereken ise iyi yapılandırılmış bir eğitim programı ile yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlayacak olan becerileri çocuğa kazandırmaktır.

Otistik belirtiler ve davranışlar, kişiden kişiye farklılıklar gösterebilen bir durumdur. Ayrıca, bireysel belirti ve davranışlar bile zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu yüzden, eğitim programı hazırlanırken mutlaka çocuğun bireysel ihtiyaçları ve ailenin durumu dikkate alınmalıdır. Otistik çocuklar genellikle çok iyi yapılandırılmış ve kendilerine özel programlara çok daha iyi uyum sağlarlar. İyi yapılandırılmış bir eğitim programı şunları kapsar:

· Çocuğun yaşına uygun iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

· Çocuğun, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

· Çocuğun, dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

· Çocuğun, duygu düzenleme becerisinin geliştirilmesi.

· Çocuğun, bedensel aktivitelere katılımının sağlanması. (Örneğin, dans ve müzik çalışmaları yararlı olabilmektedir.)

· Çocuğun uyku düzeninin sağlanması. (Otistiklerin çoğu uyku problemi yaşar. Genellikle aynı saatte yatmak ve aynı saatte kalkmak gibi bir rutin belirlenmelidir.)

· Çocuğun iletişim tarzını kavrayabilmesi ve geliştirebilmesi için, aileye eğitim desteği verilmesi.

· Gerekli durumlarda tıbbi desteğin sağlanması. (Otizmle birlikte görülen davranış ve dikkat sorunları yükü ağırlaştıran, eğitime uyumu ve katılımı bozabilen durumlar arasındadır. Bu sorunlara yönelik tıbbi olarak kanıtlanmış ilaç tedavileri mevcut. Eğitim programının başarılı olabilmesi için gerekli durumlarda ilaç desteğinin sağlanması gereklidir.)


Erken tanı konulan ve hemen akabinde iyi yapılandırılmış bir eğitim programı ile derhal desteklenmeye başlanan otistik bir çocuk, başkaları ile ilgilenme, başkaları ile iletişim kurabilme yetenekleri kazanacak ve böylece ilerleyen yaşlarında kendi kendisine yetebilen ve kendi kendisine bakabilen bir birey olabilecektir. 

"Diğer Yazılar"


 


Kommentare


bottom of page