top of page

SAĞLIK BAKANLIĞI

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ KAPSAMINDA

OKULUMUZDA ALINAN ÖNLEMLER

 • COVID-19'un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmıştır. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmaktadır.

 • COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için okulumuz aşağıda alınan önlemlere uymaktadır:

  • Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmaktadır.

  • Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutularına atılmalıdır.

  • Okullarda en az dört(4) metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmıştır. İçeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmektedir.

  • Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında bulunulması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az bir(1) metre olacak şekilde düzenlenmiştir.

  • Değerli velilerimiz; Destekleme Yetiştirme Kursları(DYK)'nın başlaması ve okulların açılmasıyla velilerimize özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" yani EK.1 şeklinde iki nüsha halinde velilerimizce imzalanacak ve bir nüshası velilerimize verilecektir.

  • COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda, "Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyetlerinden herhangi biri olan öğrencilerin okula bilgi verilerek okula gönderilmemesi istenmekte ve doktor muayenesi önerilmektedir. Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmektedir."

  • Öğrencilerin okula getirilmesi ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.

  • Mümkün ise her gün aynı velinin öğrenciyi okula getirmesi ve okuldan alması sağlanmalıdır.

  • Mümkün ise büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik hastalığı olanlar bireyler öğrencileri okula bırakıp almamalıdır.

  • Öğrenciler, okula giriş-çıkış saatlerinde veliler tarafından okul dışında teslim alınmalı ve okul dışında okula teslim edilmelidir.

  • Okul binasının giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği konulmuştur.

  • Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için okul bina girişinde maske bulundurulmaktadır.

  • Okulda bulunan herkes kuralına uygun şekilde maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe masekeler değiştirilmelidir.

  • Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

  • Sınıflara, koridorlara, okul giriş ve çıkışına yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmiştir.

  • El antiseptiğinin bulunduğu alanlar, ilgili personel tarafından belirli zaman aralıklarında(1 saat ara ile) kontrol edilmektedir.

  • Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Eller en az yirmi(20) saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede kirli değil ise ortamda sabun ve su hazır bulunmuyorsa bu durumda alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir.

  • Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmiştir.

  • Çalışanların kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. Okullarda COVID-19 şüphelisi kişi bulunduğunda bu kişilere ait atıklar çift şekilde poşetlenerek evsel atıklara atılmalıdır.

  • Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmaktadır.

  • Okulumuza salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

  • Okulumuzda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmaktadır. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmektedir. Okulumuzun klima bulunan bölümlerinde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler" yazısındaki tedbirlere uyulmaktadır.

  • COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde okulumuzda zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacaktır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilmektedir. Etkinliklerde maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunlu tutulmaktadır.

  • Okullarda öğretmen, yönetici ve personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacaktır. Bunun sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler" başlıklı yazı içeriğine bağlı kalınacaktır.

  • Hem öğrenciler hem de okul personeli arasındaki okula devamsızlıklar takip edilecek, devamsızlıklardaki artışlar il/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilecektir.

  • Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı / psikososyal destek ihtiyaçları için okulumuzda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimleri, Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket edecektir.

  • Öğretmenler ve diğer okul çalışanlarının COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

  • Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmiştir.

  • Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.

  • Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecektir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı(öğrenci ve personel) evlerine gönderilecektir. İl/ilçe sağlık müdürlüklerine konu hakkında bilgi verilecektir.

  • Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılıp, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilecektir.

  • Öğrenciler, öğretmenler ve diğer okul çalışanlarının tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

  • Öğrenciler ile bir(1) metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer okul çalışanlarının tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanacaktır. Yüz koruyucu %70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

  • Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmaktadır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

  • Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa COVID-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.

  • Öğrenciler, öğretmenler ve diğer okul çalışanları dinlenme alanlarında en az bir(1) metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

covid_19_tedbirleri.png
covid-19_tedbirleri.jpg
bottom of page